پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تماس با مدیران
تماس با مدیران

                                          

 نام نام خانوادگی

سمت

تلفن دفتر

کد شهرستان

رحیم مهردادی

 

مدیرکل

33266176

041

سیدسجادحسینی

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

33266369

041

صالح معرفت

 

معاون آبخیزداری

33266369

041

محمد رضی  اللهیان

معاون فنی

33266369

041

علی قنبری شرفه

رییس حراست

33273062

041

علی قنبری شرفه

معاون حفاظت و اموراراضی

33266369

041

فرمانده یگان حفاظت

33266405

041

یعقوب میرزائی

رئیس اداره روابط عمومی

33266378

041

یعقوب مهریزاده

رئیس  اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی

33320946

041

عباس جباری

رییس اداره امور مالی

33320946

041

یاشار اسکندری

رییس اداره مهندسی و مطالعات

33266374

041

رحمان نیک پیران

رییس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی

-

041

محمد سلطان پور

رییس اداره استعدادیابی وبهره برداری منابع طبیعی

33266624

041

صفرعباس زاده

رییس اداره حقوقی

33266278

041

ابوالفضل مختاری

رییس اداره امور مراتع وبیابان

-

041

فاطمه سرائی

رییس اداره آموزش ، ترویج ومشارکتهای مردمی

33266378

041

احمدعلی شریف زاده

رییس اداره مدیریت عملکرد و بازرسی

33266219

041

حسن منافی

رییس اداره جنگل داری وجنگلکاری

-

041

جواد نیک سرشت

رییس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی

33266390

041

اصغر حیدری آذر

رییس اداره آبخیزداری وحفاظت خاک

33266374

041

غلامرضا پناهی

رییس اداره کنترل سیلاب وآبخوانداری

 

041

سهراب زمزمی

رییس اداره برنامه ریزی ، بودجه وهماهنگی طرحها

33266365

041

رحیم موسائی

سرپرست اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری

33266063

041

میر حمزه فارغی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اهر

44224305

041

جواد ناصح

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اسکو

33222142

041

میرجعفر رضوی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آذرشهر

34229708

041

بهرام صبوری

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بناب

37728360

041

حجت علیزاده

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستان آباد

43334002

041

یوسف بابایی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تبریز

33290633

041

علی سرابچی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سراب

43222030

041

مهدی صبوری

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شبستر

42421696

041

ناصر شکری

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مراغه

37222998

041

ابراهیم لاهوتی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مرند

42236439

041

حسین سائلی

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملکان

37841099

041

محمدعلی برزگر

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میانه

52233900

041

جمال محبی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ورزقان

44554177

041

شاهین قاسمی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هشترود

52622834

041

اسلام قهرمان نژاد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هریس

43432019

041

سخاوت آبهشت

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کلیبر

44442870

04

یوسف یزدانی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری عجب شیر

37640797

041

کاظم علیزاده

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چاراویماق

52723164

041

حسن سلالی

رئیس  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جلفا

42022208

041

علی غفاری

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خدآفرین

44662218

041

سید رضا تاج الدینی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هوراند

44262310

041

چاپ | ارسال به ديگران  |