پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تماس با مدیران
تماس با مدیران

 

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن دفتر

کد شهرستان

              رحیم مهردادی

سرپرست اداره کل

33266176

041

علی تقی زاده

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

33266369

041

صالح معرفت

معاون آبخیزداری

33266369

041

محمد رضی اللهیان

معاون فنی

33266369

041

 علی قنبری شرفه

رییس حراست

33273062

041

رستم صادقی

معاون امور اراضی و حفاظت

33266369

041

سرهنگ محمدرضا حسن زاده

فرماندهی یگان حفاظت

33266405

041

 یعقوب میرزائی

روابط عمومی

33266378

041

میر حمزه فارغی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اهر

44224305

041

جواد ناصح

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اسکو

33222142

041

میرجعفر رضوی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آذرشهر

34229708

041

بهرام صبوری

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بناب

37728360

041

  • حجت علیزاده 

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستان آباد

43334002

041

سیدسجاد حسینی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تبریز

33290633

041

علی سرابچی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سراب

43222030

041

مجید سلیمان زاده

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شبستر

42421696

041

ناصر شکری

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مراغه

37222998

041

علی اصغر عادلی نیک

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مرند

42236439

041

احمد اسماعیل پور

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ملکان

37841099

041

محمدعلی مهریان

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میانه

52233900

041

جمال محبی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ورزقان

44554177

041

           شاهین قاسمی 

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هشترود

52622834

041

اسلام قهرمان نژاد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هریس

43432019

041

سخاوت آبهشت

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کلیبر

44442870

04

 یوسف یزدانی 

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری عجب شیر

37640797

041

کاظم علیزاده

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چاراویماق

52723164

041

حسن سلالی

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جلفا

42022208

041

علی غفاری

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خدآفرین

44662218

041

سید رضا تاج الدینی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هوراند

44262310

041

چاپ | ارسال به ديگران  |