پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شناسنامه خدمات الکترونیک
شناسنامه خدمات الکترونیک

/اجرای طرح تهیه وتولید بذور مرتعی

/اجرای طرح مدیریت پارکهای جنگلی

/اجرای مرتعداری

/اجرای طرح های جنگل داری

/اجرای طرح های جایگزینی سوخت

/اجرای طرح های بیابانزدایی

/اجرای طرح زراعت چوب

/پروانه بهره برداری از محصولات فرعی جنگل ومرتع

/پروانه مرتع داری (چرای دام) ورسیدگی به شکایات مربوطه

/معرفی طرح های منابع طبیعی به بانک کشاورزی وصندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی جهت اخذ تسهیلات

/صدور مجوز انتقال قطعی اراضی واگذاری شده

/صدور گواهی مستثنیات

/شبکه کسب اطلاعات مردمی حفاظت از جنگل ومرتع ورسیدگی به آن

/ساماندهی جوامع محلی وتشکل های مردمی برای اجرای برنامه های منابع طبیعی وآبخیزداری واقدامات ترویجی

/ساماندهی جنگل نشینان شمال کشور وخروج دام.

/رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی

/تولید نهال ومدیریت نهالستانهای دولتی

/برگزاری کارگاهها ودوره های آموزشی بهره برداران

/معرفی مجریان طرح های مصوب غیر دولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه کشاورزی

/شناسایی, تشخیص وتصویب حریم روستا

/پاسخ به استعلام طرح های عمومی وعمرانی , معادن در عرصه های منابع طبیع

/اجرای طرح های جنگل کاری وتوسعه فضای سبز

/اجرای طرح های آبخیزداری , آبخوانداری وجلوگیری از فرسایش سیل

چاپ | ارسال به ديگران  |