پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سازمان های بین المللی
سازمان های بین المللی
  • سازمان ملل متحد (http://www.un.org)
  • سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (http://www.fao.org)
  • كنوانسيون مقابله با بيابانزايي ملل متحد (http://www.unccd.int)
  • مركز بين‌المللي تحقيقات جنگلي (http://www.cifor.cgiar.org)
  • مؤسسه بين‌المللي توسعه و محيط زيست (http://www.iied.org)
  • اتحاديه بين‌المللي سازمان‌هاي تحقيقات جنگل (http://www.iufro.org)
  • چاپ | ارسال به ديگران  |