پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آقای علی قنبری ریئس حراست اداره کل با حفظ سمت بعنوان بازرس موضوع ماده 91 قانون خدمات کشوری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی منصوب شدند.
بازدید : 411 17 دی 1399 ساعت 19:13 شماره :80781

آقای علی قنبری ریئس حراست اداره کل با حفظ سمت بعنوان بازرس موضوع ماده 91 قانون خدمات کشوری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی منصوب شدند.

 

آقای علی قنبری ریئس حراست اداره کل با حفظ سمت بعنوان بازرس موضوع ماده 91 قانون خدمات کشوری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان آذربایجان شرقی :آقای علی قنبری رئیس اداره حراست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  طی حکمی از طرف آقای دکتر منصور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشوربا حفظ سمت بعنوان بازرس موضوع ماده 91 قانون مدیریت و خدمات کشوری در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجانشرقی منصوب شدند.

ممتن حکم بدین شرح است:

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :