پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - جلسه شورای حقوقی اداره کل با موضوع آئین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مال کشور در مورخه 18/6/99 ساعت 30/13 در اتاق جلسه اداره کل تشکیل و تا
بازدید : 155 19 شهريور 1399 ساعت 7:35 شماره :76794

جلسه شورای حقوقی اداره کل با موضوع آئین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مال کشور در مورخه 18/6/99 ساعت 30/13 در اتاق جلسه اداره کل تشکیل و تا

جلسه شورای حقوقی اداره کل با موضوع آئین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مال کشور در مورخه 18/6/99 ساعت 30/13 در اتاق جلسه اداره کل تشکیل و تا ساعت 30/17 ادامه داشت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان آذربایجان شرقی:

در ابتدای جلسه آقای مهردادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی :ماده 54 قانون رفع موانع تولید را ظرفیت بسیار خوبی برای تعیین تکلیف اختلافات اشخاص با منابع طبیعی عنوان نموده و ابراز داشتند باید اجرای آئین نامه و شیوه نامه به طور دقیق اجرایی تا حق و حقوق دولت تضییع نگردد. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت تصمیمات و اقدامات مامورین منابع طبیعی در خصوص حق الناس و حق الله (انفال) می باشد لذا ضمن عمل به رسالت اصلی خود یعنی حفاظت از اراضی ملی باید مراقب حق الناس نیز باشیم. در ادامه جلسه سایر اعضائ شورای حقوقی نکته نظرات و ابهامات موجود در آئین نامه اجرایی شیوه نامه را ابراز نمودند.

در پایان جلسه آقای مهردادی مطالب مطروحه را جمع بندی و مقرر گردید ابهامات موجود در قالب(( پیشنهاد)) جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی به سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور ارسال گردد. 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :