پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - گزارش عملکرد 1400
آخرین اخبار
پیگیری فرم ها
کد رهگیری
آمار بازدید
بازدید روز : 0
بازدید کل : 0
آخرین بروزرسانی:
26 ارديبهشت 1401 ساعت 17:14
گزارش عملکرد 1400

 

 

 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانشرقی

کمیته مدیریت عملکرد

گزارش تحلیلی ارزیابی عملکرد اداره در سال 1400

فصل اول : کلیات

مقدمه

ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که کارکردهای یک دستگاه یا بخشی از یک دستگاه را در طول یک دوره مشخص، سنجش، اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت میکند. در واقع وضع موجود با وضع مطلوب بر اساس شاخصهای از قبل تعیین شده مقایسه و امتیازدهی می شود. بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی میشود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان ایجاد کرده است. درصورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرآیندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقاء و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی
دولت میشود.

تبیین ماموریتها و شرح وظایف واحد استانی دستگاه اجرایی

وظیفه اصلی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور عبارتست از حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بر اساس آخرین تشکیلات مصوب سازمان، وظایف ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها به شرح زیر تدوین گردیده است:

1- حفاظت و صیانت از عرصه و اعیان منابع طبیعی
2- تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخش منابع طبیعی و آبخیزداری
3- بازرسی در چهارچوب وظایف قانونی از واحدهای تابعه بصورت ادواری و موردی
4- پیشنهاد نیازهای تحقیقاتی و همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی
5- نظارت برمحدوده اکتشاف و بهره برداری معادن در عرصه های منابع طبیعی
6- برآورد و اخذ خسارات وارده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و معادن در عرصه های منابع طبیعی

7-شناسایی، تهیه نقشه و تنظیم برگ تشخیص ممیزی اراضی برای اراضی ملی جهت انتشار در آگهی قانونی مربوط
8- تنظیم برنامه های اجرایی مراحل رسیدگی به اعتراضات و قطعیت قانونی و پیگیری در جهت اخذ سند مالکیت اراضی ملی بنام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی دولت                   
9- نظارت و پیگیری پروژه کاداستر (حد نگاری) اراضی ملی و دولتی با هدف اخذ اسناد تک برگی و ورود به سامانه کاداستر ملی کشور                
10- استعدادیابی اراضی ملی بر اساس توان اکولوژیکی با تهیه نقشه و مشخصات اراضی ملی و دولتی برای
واگذاری به طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی
11- رسیدگی به درخواست های واصله از مراجع ذیصلاح جهت واگذاری اراضی براساس دستورالعمل ها و مقررات مربوطه
12- نظارت بر اجرای طرحها در اراضی ملی و دولتی واگذار شده و اقدام در چارچوب ضوابط ابلاغی
13- برنامه ریزی جهت اجرای طرح تفکیک اراضی ملی و دولتی
14- برنامه ریزی وساماندهی جهت پیشگیری واطفاء حریق درعرصه های منابع طبیعی
15-تامین عوامل حفاظتی مورد نیاز، ملزوما ، تسلیحات و تجهیزات انتظامی (با اخذ مجوز)، اطفاء حریق، مخابراتی و بیسیم جهت امور حفاظتی (گشت و مراقبت) در عرصه های منابع طبیعی
16-ایجاد هماهنگی بمنظور جلب همکاری نیروهای نظامی ، انتظامی و قضائی و سایر مقامات دولتی و مردمی
در امور حفاظت و اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی
17- شناسایی و جمع آوری انواع آفات و بیماریهای شایع در عرصه های جنگلی و مرتعی و ارسال به آزمایشگاه
جهت تشخیص نوع بیماری و آفت و تعیین روش دفع و کنترل آفات و بیماریها
18-تهیه و تدوین برنامه های خبری، تبلیغاتی، انتشاراتی و رسانه ای در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
19- ترویج و گسترش فرهنگ مشارکت در منابع طبیعی در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه جوامع محلی، سازمان های مردم نهاد، زنان و جوانان روستائی و عشایری
20- سازماندهی وتوانمند سازی جوامع محلی، تشکل های تخصصی و صنفی و همیاران طبیعت در حفاظت،
حمایت، احیاء ، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی

21- به سازی و ارتقاء دانش، بینش و افزایش سطح مهارتهای حرفه ای مجریان و بهره برداران منابع طبیعی و
کارکنان
22- بررسی و اظهار نظر و ارائه طریق راجع به چگونگی اجرای مقررات قانونی مربوط به واحدهای منابع طبیعی
23-طرح دعاوی، تهیه لوایح و حضور در محاکم و مراجع قضائی و اداری بمنظور استیفای حقوق دولت و انفال
مرتبط با وظایف واحدهای منابع طبیعی و حمایت و معاضدت قضائی از کارکنان
24- اظهار نظر در رابطه با تنظیم قراردادها، تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها و فسخ آنها
25- تهیه و تنظیم موافقت نامه های هزینه ای و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای استانی مطابق
دستورالعملهای ابلاغی
26-پیگیری بمنظور دفاع از طرحهای اعتباری پیشنهادی تا تصویب و ابلاغ آن از سوی مراجع ذیربط
27- پیگیری جذب تسهیلات بانکی و کمک های فنی و اعتباری به طرحهای مرتبط با بخش منابع طبیعی و
آبخیزداری
28- تهیه و تنظیم گزارش ارزشیابی پروژه های در دست اجرا در قالب فرمهای نظارتی ابلاغی
29- برنامه ریزی نحوه تامین اعتبار برای خرید و تهیه کالا و خدمات و سایر موارد مورد نیاز واحدهای اداره کل
منابع طبیعی استان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
30- تهیه و تدوین برنامه های درآمدی و وصول و واریز درآمدها به حسابهای مربوطه و تهیه آمار درآمدها و اعلام به مراجع مربوطه
31- برنامه ریزی در جهت ثبت و درج اموال مطابق مقررات مربوطه و نظارت بر استفاده صحیح از اموال
32- انجام کلیه امور کارگزینی شامل استخدام، انتصاب، رفاه و بازنشستگی و مستمری بگیران با رعایت موازین
و مقررات مربوطه
33- پیگیری امور فرهنگی و رفاهی کارکنان
34- انجام امور مربوط به تحول اداری وتوسعه فن آوری اطلاعات ،تشکیلات و اصلاح فرآیندها و طبقه بندی
مشاغل و ارزشیابی کارکنان
35- پیگیری واگذاری وظایف تصدی گری به بخش غیر دولتی
36- پیگیری فرآیند مستند سازی اموال منقول و غیر منقول

37- برنامه ریزی به منظور توانمند سازی منابع انسانی و هماهنگی با مراکز آموزشی و اعزام کارکنان برای شرکت در دوره های آموزشی
38- برنامه ریزی و نظارت براحداث و نگهداری از ساختمان ها و سازه های مورد نیاز و جاده در عرصه های
منابع طبیعی
39- برنامه ریزی و نظارت در رابطه با تهیه طرحهای بهره برداری از منابع ملی و طبیعی براساس ضوابط و
دستورالعملهای ابلاغی–  تنظیم قراردادها و برنامه های بهره برداری مطابق طرحهای مصوب و دستورالعملهای اجرائی و اخذ مطالبات و درآمدهای مربوطه و اعلام آن به مراجع ذیربط
40- بررسی و مطالعه ظرفیتهای استانی، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه طرحهای جنگل کاری، احیاء و تولید نهال
41- برنامه ریزی و نظارت بر احداث و نگهداری تفرجگاهها و پارکهای جنگلی و طبیعی و دست کاشت
42- تولید و جمع آوری بذور و تعیین مناطق ذخائر جنگلی و امور مراقبتی و نگهداری از مناطق مذکور
43- برنامه ریزی و شناسایی جهت اعمال مدیریت در مناطق جنگلی
44- تهیه آمار منابع جنگلی و تجزیه و تحلیل آن برای دستیابی به بهترین روش جنگلداری
45- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای مدیریت منابع جنگلی اعم از طرحهای جنگلداری، پرورش
جنگل و ساماندهی جنگل نشینان
46- برآورد ظرفیت تولید و تعیین تعداد دام مجاز و موجود در مراتع از طریق ممیزی و تنسیق و تعیین ظرفیت
مجاز استفاده از مراتع
47- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای مرتعداری براساس دستورالعملهای ابلاغی
48- پیگیری در جهت ایجاد تشکل های مرتعداری و بهره برداران و مجریان طرحهای مرتعداری
49- تهیه و نظارت بر طرحهای مطالعاتی
50- مطالعه مناطق بیابانی و کویری و شناخت کانونهای بحرانی فرسایش بادی
51- برنامه ریزی و نظارت برتهیه و اجرای طرحهای بیابانزدائی و تثبیت شن
52- جمع آوری و تنظیم کلیه آمار و اطلاعات عملکردها و تجزیه وتحلیل های آماری
53- جامع نگری به حوزه های آبخیز و تهیه طرحهای مطالعاتی توجیهی و تفصیلی بر اساس شرح خدمات
مدیریت جامع حوزه های آبخیز

54- برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی امور مربوط به تهیه و اجرای دقیق و به هنگام طرحها و پروژه های مربوط
به حفاظت از منابع آب و خاك و پوشش گیاهی در حوزه های آبخیز و ارزیابی اثرات آنها
55- اقدام در جهت ایجاد و توسعه ایستگاههای اندازه گیری در حوزه های آبخیز جهت تهیه آمار و اطلاعات پایه
فرسایش خاك و سیل و رسوب
56- برنامه ریزی در جهت افزایش تنوع بهره برداری منابع طبیعی (گیاهان دارویی و ...
57- پایش و ارزیابی کمی و کیفی منابع طبیعی و حوزه های آبخیز
58- انجام سایر امور محوله از سوی مراجع ذیصلاح

برش استانی تفاهمنامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دستگاه اجرایی
در راستای استقرار نقشه راه اصلاح نظام اداری و به منظور دستیابی به اهداف مندرج در این طرح، تفاهم نامه های بین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد گردید.

برش استانی شاخص های اختصاصی 1400

عنوان اقدام: واگذاری واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی به مدیریت­های محلی(شهرداری­ها و دهیاری­ها)، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها، سمن ها و نهادهای مدنی

شاخص اندازه گیری: میزان واگذاری واحدهای عملیاتی

فرمول محاسبه: مجموع تعداد واحدهای عملیاتی قابل  واگذار ی طی سه سال97-99 تقسیم برتعداد واحد عملیاتی قابل واگذاری ابتدای 97 ضرب ­در 100

واحد سنجش: درصد

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

مجموع تعداد واحدهای عملیاتی قابل واگذاری طی سه سال97-99

درصد واحدهای عملیاتی قابل واگذار طی سه سال97-99

تعداد واحدهای عملیاتی ابتدای 94

مجموع تعداد واحد عملیاتی واگذار شده طی دوره اول

درصد واگذاری طی دوره اول

تعداد کل واحد عملیاتی قابل واگذاری ابتدای 97

تعداد واحد عملیاتی قابل واگذاری طی سال

تعداد واحد عملیاتی قابل واگذاری طی سال

تعداد واحد عملیاتی قابل واگذاری طی سال

1

آذربایجان شرقی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

*

*

*

*

*

 

 

 

 

عنوان اقدام: کاهش سطوح مدیریت ستادی از قببل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان

 

شاخص اندازه گیری : میزان کاهش تعداد پست مدیریتی

فرمول محاسبه: (تعداد پست مدیریتی پایان سال 99 منهای تعداد پست مدیریتی ابتدای سال 97) تقسیم بر تعداد پست مدیریتی ابتدای سال 97 ضرب ­در 100

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

مجموع  تعدادکاهش پست مدیریتی طی سه سال97-99

تعداد پست مدیریتی ابتدای 94

مجموع تعداد پست مدیریتی کاهش یافته طی دوره اول

درصد کاهش طی  دوره اول

تعداد کل پست مدیریتی ابتدای 97

تعداد کاهش پست­ مدیریتی طی سال

تعداد کاهش پست­ مدیریتی طی سال

تعداد کاهش پست­ مدیریتی طی سال

1

آذربایجان شرقی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

-

عدم مصداق

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان اقدام: واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی به مدیریت­های محلی(شهرداری­ها و دهیاری­ها)، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها، سمن ها و نهادهای مدنی و خرید خدمت از آنها

 

شاخص اندازه گیری: میزان واگذاری خدمات

فرمول محاسبه:مجموع تعداد خدمات قابل واگذاری  طی سه سال97-99  تقسیم بر تعداد خدمات قابل واگذاری ابتدای سال 97 ضرب  ­در 100

واحد سنجش: درصد

 

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

مجموع تعداد خدمات قابل واگذاری طی سه سال97-99

درصد خدمات قابل واگذاری طی سه سال 97-99

 

تعداد خدمات ابتدای 94

مجموع تعداد خدمات واگذار شده طی دوره اول

درصد واگذاری طی  دوره اول

تعداد کل خدمات قابل واگذاری ابتدای 97

تعداد خدمات قابل واگذاری طی سال

تعداد خدمات قابل  واگذاری طی سال

تعداد خدمات قابل واگذاری طی سال

 
 

1

آذربایجان شرقی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

195

60

استمرار

استمرار

60

31

 

 

 

شاخص اندازه­گیری: میزان کاهش تعداد پست های سازمانی

فرمول محاسبه: ( تعداد پست پایان سال 99 منهای تعداد پست ابتدای سال 97) تقسیم بر تعداد  پست ابتدای سال 97 ضرب در 100

واحد سنجش:درصد

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

 

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

درصدکاهش پست طی سه سال97-99

تعداد پست سازمانی ابتدای 94

مجموع تعداد پست­ سازمانی کاهش یافته طی دوره اول

درصد کاهش طی  دوره اول

تعداد  پست­ سازمانی ابتدای 97

تعداد کاهش پست­ سازمانی طی سال

درصد کاهش پست­ سازمانی طی سال

درصد کاهش پست­ سازمانی طی سال

1

آذربایجان شرقی

عدم مصداق

عدم مصداق

-

عدم مصداق

2.5

2.5

5

 

 

عنوان اقدام: تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی

 

شاخص اندازه­گیری: میزان واگذاری اختیارات به سطوح استانی 

فرمول محاسبه:مجموع تعداد وظایف قابل واگذاری طی سه سال تقسیم بر تعداد وظایف قابل واگذاری ابتدای سال ضرب در 100

واحد سنجش: درصد 

 

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

مجموع تعداد وظایف قابل واگذاری طی سه سال97-99

درصد واگذاری وظایف طی سه سال97-99

 

تعداد وظایف و اختیارات قابل واگذاری ابتدای 94

وظایف و اختیارات واگذار شده طی  دوره اول

درصد واگذاری طی دوره اول

تعداد کل وظایف قابل واگذاری ابتدای 97

تعداد وظایف قابل واگذاری طی سال

تعداد وظایف قابل واگذاری طی سال

تعداد وظایف قابل واگذاری طی سال

 
 

1

آذربایجان شرقی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

25

4

3

3

10

40

 

 

 

عنوان اقدام: بهبود فرایندهای ارائه خدمات

شاخص اندازه گیری:  میزان بهبود فرآیندهای خدمات

فرمول محاسبه: مجموع تعداد خدمات بهبود فرایند یافته طی سه سال 97-99 تقسیم بر تعداد خدمات بهبود فرآیند نیافته ابتدای سال 97 ضرب در 100

واحد سنجش: درصد

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

مجموع تعداد  خدمات بهبود فرآیند یافته طی سه سال 97-99

درصد خدمات بهبود فرآیند یافته طی سه سال 97-99

تعداد خدمات برنامه­ریزی شده برای بهبود در  بازه 94 تا 96

تعداد خدمات بهبود فرآیند یافته شده طی دوره اول

تعداد خدمات بهبود یافته مورد قبول طی دوره اول

تعداد کل خدمات ابتدای 97

تعداد خدمات بهبود فرآیند طی سال

تعداد خدمات بهبود فرآیند طی سال

تعداد خدمات بهبود فرآیند طی سال

1

آذربایجان شرقی

35

3

10

17

30

85

 

 

عنوان اقدام: کاهش تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی

شاخص اندازه گیری:  میزان کاهش تعداد کارکنان( اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی کارمعین و کارگری)

فرمول محاسبه: (تعداد کارکنان  رسمی، پیمانی، قراردادی کارمعین و کارگری انتهای سال 99 منهای تعداد آنان در ابتدای سال  97) تقسیم بر تعداد کارکنان  رسمی، پیمانی، قراردادی کارمعین و کارگری ابتدای سال 97 ضرب در 100

واحد سنجش: درصد

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

درصد کاهش کارکنان طی سه سال 97-99

تعداد کارکنان ابتدای 94

تعداد کارکنان کاهش یافته طی برنامه اول

درصد کاهش  کارکنان طی برنامه اول

تعداد کارکنان ابتدای 97

درصد کاهش کارکنان طی سال

درصد کاهش کارکنان طی سال

درصد کاهش کارکنان طی سال

1

آذربايجان شرقي

279

69

25

347

9

5

4

18

 

 

عنوان اقدام: کاهش مجموع کارکنان قراردادی مازاد دستگاه های اجرایی

شاخص اندازه گیری:  میزان کاهش کارکنان قراردادی مازاد

فرمول محاسبه: (تعداد کارکنان  کارکنان قراردادی مازاد انتهای سال 99 منهای تعداد کارکنان قراردادی مازاد  ابتدای سال  97) تقسیم بر تعداد کارکنان قراردادی مازاد  ابتدای سال 97 ضرب در 100

واحد سنجش : درصد

ردیف

نام استان

برنامه سه ساله دوره اول (94 تا 96)

هدف سال 1397

هدف سال 1398

هدف سال 1399

مجموع کاهش تعداد کارکنان قراردادی مازاد  طی سال 97-99

درصد کاهش کارکنان قراردادی مازاد طی سال 97-99

تعداد کارکنان قراردادی مازاد ابتدای 94

تعداد کارکنان قراردادی مازاد کاهش یافته طی  برنامه اول

درصد کاهش کارکنان قراردادی مازاد طی  برنامه اول

تعداد کل کارکنان قراردادی مازاد ابتدای97

کاهش تعداد کارکنان قراردادی مازاد طی سال

کاهش تعداد کارکنان قراردادی مازاد طی سال

کاهش تعداد کارکنان قراردادی مازاد طی سال

1

آذربایجان شرقی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده این شاخصها، مجموعه معاونتهای فنی، آبخیزداری، حفاظت و امور اراضی بصورت مستقیم و معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع به عنوان پشتیبان فعالیتها نسبت به پیگیری پروژه های اجرایی اقدام نموده اند. در این راستا جذب اعتبارات ملی و استانی و سایر موارد شامل اعتبارات مدیریت بحران، متوازن، بهره وری و ... از یک سو و انجام پروژه های مشارکتی با همکاری جوامع محلی از سوی دیگر، در دستور کار قرار گرفت.

تبیین ابعاد دستگاه اجرایی

آخرین تشکیلات مصوب ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، در بهمن ماه 1394 ابلاغ و از اردیبهشت 95 اجرایی شده که بر مبنای آن تعداد 517 پست برای این اداره کل در نظر گرفته شده است، از این تعداد، 286 با تصدی و 231 پست بلاتصدی میباشند. در تشکیلات اداره کل 4 معاون و 17 رئیس اداره پیش بینی شده است که به همراه 21 رییس شهرستان،  وظایف سازمانی را پیگیری و اجرا می کنند. در جدول 3 تعداد نیروهای اداره کل به تفکیک مدرك تحصیلی و در جدول 4 نوع همکاری کارکنان اداره کل در دوره سه ساله  1397-1400 نشان داده شده است.

جدول3- تعداد نیروهای اداره کل در دوره سه ساله 1397-1400

سال

دکترا

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

کمتر از دیپلم

جمع

1398

0

36

42

8

6

9

101

1399

1

45

36

8

6

8

104

1400

1

44

38

6

4

7

100

جدول4- نوع همکاری کارکنان اداره کل در دوره سه ساله 1397-1400

سال

قرارداد کارمشخص

پیمانی

رسمی-آزمایشی

رسمی

جمع

1398

8

21

12

60

101

1399

8

24

13

59

104

1400

8

24

13

55

100

نمودار 1- وضعیت تحصیلی کارکنان در سال 1400

همانگونه که ملاحظه می شود تعداد 44 درصد کارکنان اداره کل دارای تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و 38 درصد دارای مدرک کارشناسی می باشند و تنها 7 درصد مدرک زیردیپلم دارند که اغلب نیروهای خدماتی می باشند. عامل دوم بعد از نیروی انسانی که می تواند اجرای وظایف دستگاه را ممکن نماید، اعتبارات مصوب و تخصیص یافته است. در دوره پنج ساله 95 تا 99 اعتبارات مصوب روند افزایشی داشته است. جدول پیوست اعتبارات و عملکرد 9 ماهه اول سال 1400 را نشان میدهد (پیوست فایل اکسل عملکرد نه ماهه).سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، تعداد 23 خدمت را شناسایی و احصا و برای آنها کد شناسه دریافت نموده که در این اداره کل قابلیت اجرا دارند. برای تمامی این خدمات شناسنامه تهیه و در سایت اداره کل بارگذاری شده است. فهرست خدمات مصوب در جدول 5 ارائه شده است.

 

جدول5- مشخصات خدمات شناسنامه دار

ردیف

خدمات شناسنامه دار

مستند قانونی

جامعه هدف

نحوه اطلاع رسانی

1

اجرای طرح تهیه و تولید بذور مرتعی

قانون واگذاری به بخش خصوصی، قانون ملی شدن اراضی ملی

مجریان و بهره برداران تعاونی ها و سایر تشکل های مردمی، مشاوران و پیمانکاران

سایت اداره کل

2

اجرای طرح مدیریت پارکهای جنگلی

قانون برنامه چهارم، بند ن ماده 10 قانون بودجه سال 89، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حفاظت و بهره برداری، قانون سیاست ها و اجرایی اصل 44 قانون اساسی

پیمانکاران و مشاوران، شهرداری، مجریان

سایت اداره کل

3

اجرای مرتعداری

قانون ملی شدن انفال، ردیف اعتباری استانی فی مابین مدیرکل منابع طبیعی و استاندار

مجریان و بهره برداران طرح های مرتعداری

سایت اداره کل

4

اجرای طرح های جنگل داری

باستناد ماده 8 و 15 قانون بهره وری و حفظ و احیای توسعه منابع جنگلی قانون سیاستها و اجرای اصل 44 قانون اساسی

صاحبان عرف و جنگل نشینان

سایت اداره کل

5

اجرای طرح های جایگزینی سوخت

ماده 15 قانون افزایش بهره وری، قانون صیانت از جنگلها، ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 7 مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی پروژه جایگزینی سوخت فسیلی دفتر حفاظت و حمایت

ساکنین عرصه های منابع طبیعی

سایت اداره کل

6

اجرای طرح های بیابانزدایی

ردیف اعتباری طرح جامع بیابان زدایی 40157001

طرح بیابان زدایی سیستان

40157003

مشاوران و پیمانکاران تعاونی ها و تشکل های مردمی ناظرین نظام مهندسی کشاورزی، دستگاههای دولتی، مجریان و بهره برداران مراکز پژوهشی

سایت اداره کل

7

اجرای طرح زراعت چوب

بند ب ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ماده 8 و 15 قانون بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور

عموم مردم

سایت اداره کل

8

پروانه بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع

 

تبصره 7 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

صاحبان عرف دارای مجوز بهره برداری معتبر

سایت اداره کل

9

پروانه مرتع داری (چرای دام) ورسیدگی به شکایات مربوطه

تبصره 1 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

بهره برداران عرفی صاحب نسق

سایت اداره کل

10

معرفی طرح های منابع طبیعی به بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی جهت اخذ تسهیلات

بند ص ماده 224 و بند الف ماده 145 قانون پنجم توسعه و تبصره 4 ماده 17 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مجریان طرح های منابع طبیعی

سایت اداره کل

11

صدور مجوز انتقال قطعی اراضی واگذاری شده

مواد 31 و 32 آیین اجرایی لایحه اصلاح لایحه و احیاء اراضی مصوبه شورای انقلاب، ماده 84 قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1375- ماده 46 و 54 قانون بودجه سالهای 73 و 74

کلیه مجریان طرح هایی که زمین به آنها واگذار شده است

سایت اداره کل

12

صدور گواهی مستثنیات

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن و ماده 39  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

اشخاص حقیقی و حقوقی

سایت اداره کل

13

شبکه کسب اطلاعات مردمی حفاظت از جنگل و مرتع ورسیدگی به آن

بر اساس شرح وظایف سازمان و قانون  حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

مشاوران و پیمانکاران تعاونی ها، اصناف منابع طبیعی، مجریان و بهره برداران و همیاران طبیعت

سایت اداره کل

14

ساماندهی جوامع محلی و تشکل های مردمی برای اجرای برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری و اقدامات ترویجی

شرح وظایف سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور

عموم مردم، دانش آموزان، دهیاران، اعضای شورای اسلامی

سایت اداره کل

15

ساماندهی جنگل نشینان شمال کشور و خروج دام.

بند ج ماده 148 قانون پنجم،  ماده 15 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده 5 قانون  حفاظت و بهره برداری از جنگلها تحت عنوان قرق

جنگل نشینان ساکن در آبادی های زیر 20 خانوار و دامداران سنتی در جنگل

سایت اداره کل

16

رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 ماده 45 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری مصوب 1393

اشخاصی که دارای زمینهای ملی شده هستند

سایت اداره کل

17

تولید نهال و مدیریت نهالستانهای دولتی

ماده 2 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 59 و دستورالعمل اجرایی ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری

بصورت امانی و پیمانکاران و مشاوران حقیقی و حقوقی، تعاونی و سایر اشکال مشارکت مردمی

سایت اداره کل

18

برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی بهره برداران

شرح وظایف سازمان، دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری دوره ها و دستورالعمل نحوه تکمیل فرم شناسنامه و نیازسنجی آموزشی

مجریان طرحها و بهره برداران بخش جنگل، مرتع، بیابان، آبخیزداری، حفاظت و امور اراضی

سایت اداره کل

19

معرفی مجریان طرح های مصوب غیر دولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه کشاورزی

بند ط ماده 143 قانون پنجم توسعه،  تبصره 5 ماده 17 و بند ب و ج ماده 32 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مجریان طرح های منابع طبیعی

سایت اداره کل

20

شناسایی, تشخیص و تصویب حریم روستا

تبصره 3 قانون مرجع تشخیص اراضی موات، ماده 7 آیین نامه اجرایی دستورالعمل تعیین حریم ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین

شورای اسلامی، دهداری، بخشداری و فرمانداری ها

سایت اداره کل

21

پاسخ به استعلام طرح های عمومی و عمرانی , معادن در عرصه های منابع طبیعی

اصل 45 و 50 قانون اساسی، سند چشم انداز، بند ط و ک ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند د ماده 12 و ماده 13  قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده 3 برنامه جامع صیانت از جنگلها

متقاضیان طرح های عمومی، عمرانی و معادن

سایت اداره کل

22

اجرای طرح های جنگل کاری وتوسعه فضای سبز

قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، قانون حفاظت و بهره برداری و سند چشم انداز

مجریان، پیمانکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی ها و سایر تشکل های مردمی

سایت اداره کل

23

اجرای طرح های آبخیزداری , آبخوانداری و جلوگیری از فرسایش سیل

ردیف اعتباری طرح های آبخوانداری و سیل خیزی

ردیف اعتباری خشکسالی

مشاوران و پیمانکاران، ناظرین نظام مهندسی کشاورزی، دستگاههای دولتی، مجریان و بهره برداران

سایت اداره کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف و اهم اقدامات مصوب برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی سال 1400
1- پیگیری شاخصهای اختصاصی و تلاش به منظور دستیابی به 100 درصد اهداف کمی

2- پیگیری شاخصهای عمومی و تهیه مستندات مورد نیاز
3- برگزاری منظم جلسات کمیته ها و تقسیم کار
4- رسیدگی به شکایات و انجام بازرسی های مستمر
5- ثبت تمامی خریدها، مناقصات و مزایده ها در سامانه ستاد
6- بررسی گلوگاه های فسادخیز

7- ارسال گزارشات مالی در زمان مقرر
8-  تدوین برنامه عملیاتی سالانه با تعیین اهداف کمی

اقدامات اصلاحی انجام شده براساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 1400
1- تشکیل منظم جلسات کارگروه توسعه مدیریت
2- بررسی تحلیلی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها

3- بررسی 8 گام مورد بررسی در برنامه عملیاتی سالانه

 

فصل دوم:

تحلیل وضعیت موجود و عملکرد شاخص های عمومی سال 1400 در مقایسه با سالهای گذشته

با توجه به تغییر امتیازات محورهای ارزیابی شاخصهای عمومی در سال 1400 و همچنین تغییر شاخصها و زیرشاخصها در طول دوره، به منظور مقایسه امتیاز عملکرد دستگاه در سالهای مختلف از درصد تحقق استفاده شده است. شکل 5 نمودار مقایسه عملکرد عمومی و اختصاصی در سالهای 97 تا 99 را نمایش میدهد.

همانطور که مشاهده میشود در مجموع عملکرد دستگاه در سال 99 نسبت به سال قبل بهبود داشته است. در بخش شاخص های اختصاصی امتیاز کسب شده در سال 99 نسبت به سال 98 حدود یک درصد کاهش داشته است. در بخش شاخصهای عمومی همان طور که در نمودار 5 نشان داده شده است، بیشترین تغییر امتیاز در محورهای اصلاح ساختار سازمانی و مدیریت عملکرد مشاهده می شود. در محور سرمایه انسانی علت کاهش درصد تحقق، کاهش امتیاز در شاخص های شایسته سالاری در انتصاب مدیران و بهره گیری از توانمندی های زنان، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی مدیران و کارکنان و شاخص ارزشیابی عملکرد کارکنان می باشد. ضعف شاخص شایسته سالاری در انتصاب مدیران و بهره گیری از توانمندی های زنان به دلیل نبود بانک اطلاعاتی مدیران و عدم تغییر تعداد مدیران زن نسبت به سال قبل در مجموعه می باشد. دوره های آموزشی تا حد امکان برگزار شده است، دلیل عدم برگزاری برخی دوره های امتیاز دار، هزینه بالای ثبت نام و کمبود بودجه می باشد. در خصوص شاخص ارزشیابی کارکنان نیز دلیل کسر امتیاز عدم الکترونیکی بودن فرآیند ارزشیابی می باشد.در محور مدیریت عملکرد کسر امتیاز در شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه و تهیه گزارش تحلیلی و ارائه مستندات 8 گام در شاخص موصوف می باشد که در سال 1400 تلاش شده است تمام نقاط ضعف و تهدیدها رفع گردد.

بررسی نقاط ضعف و قوت/تهدیدها و فرصت ها در شاخص های عمومی

1)     محور اصلاح ساختار سازمانی

 

فرصت ها O

-

تهدیدهاT

میزان اجرایی شدن تفویض ستاد به استان

تفکیک وظایف استانی و شهرستانی و تفویض اختیارات استانی به شهرستان

نقاط قوتS

اجرای بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی

استراتژی هایSO

-

استراتژی هایST

تهیه برنامه عملیاتی سالانه و تفکیک وظایف ادارات ستادی و شهرستانی

نقاط ضعفW

-

استراتژی هایWO

-

استراتژی هایWT

-

 

2)     محور دولت الکترونیک

 

فرصت ها O

احراز هویت الکترونیکی خدمت گیرندگان

تهدیدهاT

 

نقاط قوتS

ارائه خدمات در میز خدمت حضوری و الکترونیکی

توسعه زیرساخت دولت الکترونیکی

استراتژی هایSO

استراتژی هایST

استاندارسازی تارنما

مشارکت الکترونیکی شهروندان

نقاط ضعفW

-بکارگیری سامانه ستاد

استراتژی هایWO

-

استراتژی هایWT

-

 

3)     محور مدیریت سرمایه انسانی

 

فرصت ها O

-

تهدیدهاT

 

نقاط قوتS

تناسب شغل و شاغل

استراتژی هایSO

ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی

شایسته سالاری در انتخاب مدیران

اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی

استراتژی هایST

نقاط ضعفW

ارزشیابی عملکرد کارکنان

اجرای طرح ارزیابی و تربیت مدیران

استراتژی هایWO

-

استراتژی هایWT

-

 

4)     محور بهبود فضای کسب و کار

 

فرصت ها O

-

تهدیدهاT

 

نقاط قوتS

اصلاح نظام مجوزدهی

ثبت اطلاعات فضاهای اداری در سامانه سادا

استراتژی هایSO

استراتژی هایST

مدیریت سبز

نقاط ضعفW

استراتژی هایWO

-

استراتژی هایWT

-

 

5)     محور ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی

 

فرصت ها O

صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری

استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ نماز

تهدیدهاT

 

نقاط قوتS

رسیدگی به شکایات در بستر سامد

استراتژی هایSO

ارتقاء سلامت اداری

مناسب سازی فضاهای اداری

استراتژی هایST

نقاط ضعفW

استراتژی هایWO

-

استراتژی هایWT

-

 

6)      محور استقرار نظام مدیریت عملکرد

 

فرصت ها O

افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه

تهدیدهاT

 

نقاط قوتS

 

استراتژی هایSO

استراتژی هایST

نقاط ضعفW

انجام ارزیابی عملکرد

استراتژی هایWO

-

استراتژی هایWT

-فعال سازی کارگروه توسعه مدیریت

 

چاپ | ارسال به ديگران  | 
اوقات شرعی
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پیشخوان روزنامه ها