پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونت برنامه ریزی ، توسعه مدیریت ومنابع
معاونت برنامه ریزی ، توسعه مدیریت ومنابع

این معاونت شامل :

ا- اداره برنامه ریزی ، بودجه وهماهنگی طرحها

2- اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی

3- اداره فناوری اطلاعات وتحول اداری

4- اداره امور مالی

چاپ | ارسال به ديگران  |